Diputación Foral de Guipúzcoa
Gipuzkoakultura
22 de octubre de 2019

La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi
(1936-39)

Ficha del buque CEDARD BIRD 1212 Y / SORGIÑA